Musikkens Hus og FN's Verdensmål

I Musikkens Hus sætter vi kunsten og kulturen i et bæredygtigt perspektiv og handler ansvarligt over for det samfund, vi er en del af. 
Det er derfor vores vision at implementere ESG-forhold i vores:

 • Programflade
 • Bygningsdrift
 • Organisatoriske drift
 • Samarbejder
 • Måde at drive forretning på
 • Påvirkning af klima- og miljø 

Vi har implementeret bæredygtige indsatser inden for flere af verdensmålene, og vi fortsætter løbende indsatsen:

9: Industri, innovation og infrastruktur
Musikkens Hus er tegnet ud fra bæredygtige løsninger, der blandt andet fremmer energieffektivitet og har skabt nye arbejdspladser og samarbejder i og uden for Aalborg. Musikkens Hus er et bæredygtigt arkitektonisk og innovativt byggeri, der forbinder Aalborgs industrielle fortid med det urbane og miljømæssige.

I 2020 modtog bygningen den omfattende DGNB-certificering i guld i kategorien ”Bygninger i drift”, blandt andet  grundet tiltagene, der nedbringer CO2-udledningen og indeklimaet i huset.

Læs mere om arkitekturen
Læs mere om DGNB-prisen
Læs mere om klima, energi og miljø i Musikkens Hus

11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
Musikkens Hus skaber sammenhæng mellem huset og dets omgivelser, herunder Nordkraft, Utzon Center og havnefronten og er en del af et attraktivt byområde. Omkring huset er der offentlig plads, grønne arealer og en havnetrappe ned til Limfjorden, der er et åbent mødested for alle.

Vi støtter det musikalske vækstlag i byen og samarbejder blandt andet med KORMA (Kompetencecenter for Rytmisk Musik Aalborg) og Aalborg Universitet. Vi bestræber os på at udvælge samarbejdspartnere med grønne profiler og samarbejder blandt andre med Ørsted, Niras, Daka Refood, Marius Pedersen, Flexskrald, Lübeck Living mod en bæredygtig fremtid.

Læs mere om tiltag inden for social ansvarlighed

7: Bæredygtig energi
Vi anvender vand fra Limfjorden til at nedkøle huset 3/4 af året, hvilket betyder en årlig strømbesparelse på 30 % samt en væsentlig reduceret CO2-udledning. Vi benytter solen til opvarmning af huset gennem store vinduespartier, og en del af strømmen leveres fra 262 solceller, der er placeret på sydfacaden af Musikkens Hus. Vi har skiftet til LED-belysning i ca. 60 % af huset (784 lyskilder) og indgået klimasamarbejde med Ørsted, som leverer strøm fra Anholt Havvindmøllepark. Bygningens CTS-system sørger for at minimere unødigt energiforbrug.

Læs mere om klima, energi og miljø i Musikkens Hus.

6: Rent vand og sanitet
Backstage/internt: Vi har skiftet alle plasticvandflasker ud med koldtvandshaner i køkken- og kantineområder, der sikrer frisk, koldt vand i husets backstage- og personaleområder.

Alle toiletter og tapsteder vælges ud fra vandforbruget. Typer med lille vandforbrug foretrækkes, hvis det er muligt.

8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
I Musikkens Hus omsatte vi vores ansvar om at udvise samfundssind i forbindelse med coronakrisen 2020 ved at sigte mod et nulresultat, for at undlade at søge kompensationspakke i 2. halvår. Vi samarbejder med ungdomsuddannelserne i regionen omkring praktikordninger.

Musikkens Hus har siden indvielsen skabt jobs for personer på kanten af arbejdsmarkedet, skabt flere flexjobs og samarbejder blandt andet med Kildehuset og Jobcenteret i Aalborg. 

12: Ansvarligt forbrug og produktion
Vi sorterer i 13 forskellige affaldstyper.

 • Vi bekæmper madspild: Vores medarbejdere tilmelder sig kantineordning efter behov, så vi undgår unødige mængder af overskydende madrester. 
 • I 2019 leverede Musikkens Hus i samarbejde med Musikkens Spisehus (nu Restaurant Fauna) 5,7 tons. madaffald til Daka Refood, hvilket ledte til en CO2-besparelse 4 tons.
 • Flexskrald Center for Grøn Omstilling afhenter plasticaffald i to sorteringer.
 • I 2019 leverede vi blandt andet 3,5 tons glasflasker til Marius Pedersen. 
 • I 2019 leverede vi 8,3 tons. pap til Marius Pedersen.
Verdensmål 1400X1400