Vision og værdier

Vi er drevet af kærlighed til musikken og stræber hver dag efter at være et foregangsbillede, som kan revitalisere branchen nationalt og internationalt.

Vi er skandinavisk markedsleder blandt eksklusive musikvenues og ønsker at præsentere den højeste kunstneriske kvalitet inden for hver genre på vores program.

Som foregangsbillede vil vi handle ansvarligt over for det samfund, vi er en del af – socialt, økonomisk, miljømæssigt og ledelsesmæssigt. Vi sætter kunsten og kulturen i et bæredygtigt perspektiv og arbejder aktivt for at nå FN’s 17 verdensmål.

Vi vil være en bevægelse, som skaber interaktion med vores publikum, genererer ambassadører og skaber rum for dannelse og læring. Vi vil sprede os som ringe i den fjord, vi bor ved, og som har dannet grobund for Musikkens Hus’ fysiske form.

Hver dag arbejder vi derfor ud fra værdierne: modig, ambitiøs og ansvarlig.

Vi er modige
Allerede i 1982 blev grundstenen i vores DNA lagt: mod. På trods af modvilje kæmpede ildsjæle i årtier for at rejse et musikhus af international karakter i Aalborg.

Det betyder, at vi i dag har mod til at udfordre det bestående, til at udvikle kulturen og drive landsdelen fremad. Vi har mod til at gøre op med den kollektive selvforståelse, mod til at løfte og inspirere til et rigere kulturliv i landsdelen, men også til at inspirere internationalt. Vi har mod til at gøre op med ”plejer” i forhold til at drive kulturinstitution. Vi inviterer erhvervslivet indenfor, og vi allierer os med byens mange studerende, deres viden, passion og energi. Ikke mindst skaber vi helt særlige rammer for konferencer, møder og fejringer.

Læs mere om vores historie

Vi er ambitiøse
En anden DNA-streng, der blev tegnet i 1982 er: ambitiøs. Et ambitiøst, internationalt projekt om at brede klassisk musik ud til et større publikum inden for de bedste rammer.

Bag rammerne findes det verdensberømte arkitektfirma Coop Himmelb(l)au med Wolf D. Prix i spidsen og akustikkens Stradivarius ARTEC Consultants Inc. Vi har tiltrukket verdensstjerner som Roberto Alagna, Jamie Cullum, Chris Cornell, Wiener Philharmonikerne og Wynton Marsalis – og vi har en ambitiøs strategi om, at vores program og kommunikation skal bidrage til dannelse, læring og samskabelse. Vi vil ikke blot underholde. Vi vil efterlade et aftryk.

Læs mere om vores arkitektur

Vi er ansvarlige
Fra første spadestik i 2010 startede en rejse mod en bæredygtig fremtid, og i 2019 modtog vi endelig den omfattende DGNB-certificering i guld inden for drift.

Vi samarbejder med velgørenhedsorganisationer og det lokale forenings- og forretningsliv. Vi har stærke rødder i Aalborg, men vores kulturelle indflydelse forgrener sig til hele Norden. Det er en del af vores ansvar at bidrage til den lokale talentudvikling inden for musikken. Derfor samarbejder vi med Aalborg Universitet og støtter forskning i international klasse inden for musik.

Læs mere om vores arbejde med bæredygtighed

Musikkenshus@3X