Marianne Bedsted Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem Marianne Bedsted, født i 1967, udpeget af den siddende bestyrelse.

Indtrådt som medlem i bestyrelsen for Musikkens Hus den 1. januar 2018, genvalgt i 2019, 2020, 2021 og 2022.

Perioden udløber ved udgangen af 2023.

Marianne er adm. direktør for Salling i Aalborg og Aarhus og har desuden ansvaret for franchisekæderne Starbucks og Carl´s Jr. i Danmark. Marianne har mange års ledelseserfaring både indenfor det private og den offentlige sektor. Hun har bl.a. været adm. direktør for Musikhuset Aarhus i knap seks år og før det mange år i hotelbranchen som hoteldirektør og HR- direktør.

Marianne har gennem årene haft en lang række tillidsposter og er i dag bestyrelsesformand for DR samt bestyrelsesmedlem i Aalborg Symfoniorkester og ARoS kunstmuseum.

Bestyrelsesmedlemmet anses for uafhængigt.

De tre bestyrelsesmedlemmer, som udpeges af bestyrelsen selv, vil ikke være valgbare, hvis de er fyldt 70 år.

Det henstilles til de udpegende, at man ikke indvælger et bestyrelsesmedlem, der fylder 75 år i valgperioden.  

Billede af Marianne Bedsted