Jens Peter Daubjerg Nielsen Bestyrelsesmedlem

Jens Peter Daubjerg Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem Jens Peter Daugbjerg Nielsen, født i 1965, udpeget af den siddende bestyrelse.

Indtrådt som medlem i bestyrelsen for Musikkens Hus den 1. januar 2020, genvalgt i 2020, 2021 og 2022.

Perioden udløber ved udgangen af 2023.

Jens er til daglig indehaver og direktør i f2c ApS, som beskæftiger sig med bygherrerådgivning og udviklingsprojekter, samt direktør i Jni Holding mfl.. Han har tidligere arbejdet som projektudvikler og salgsdirektør i TL Byg. Under opførelsen af Musikkens Hus fungerede Jens som entreprenør på byggeriet med to storentrepriser.

Jens besidder i dag tre bestyrelses- eller direktionsposter bl.a. i Aalborg Symfoniorkester og har derudover en del tillidsposter i en række virksomheder, hvor han er mentor for up-start virksomheder.

Bestyrelsesmedlemmet anses for uafhængigt.

De tre bestyrelsesmedlemmer, som udpeges af bestyrelsen selv, vil ikke være valgbare, hvis de er fyldt 70 år.

Det henstilles til de udpegende, at man ikke indvælger et bestyrelsesmedlem, der fylder 75 år i valgperioden.  

Billede af Jens Peter Daubjerg Nielsen