Christen Winther Obel Bestyrelsesformand

Bestyrelsesformand Christen Winther Obel, født i 1961, udpeget af Det Obelske Familiefond, hvor han har været bestyrelsesformand fra 2005 - 2021. 

Indtrådt som formand i bestyrelsen for Musikkens Hus den 30. marts 2014 og genvalgt i 2017.

Perioden udløber ved udgangen af 2021.

Christen er uddannet cand.polit., MBA og har primært arbejdet som konsulent inden for program- og projektledelse - nu i mindre omfang i regi af eget firma. 

Christen er udpeget som bestyrelsesmedlem i en række firmaer og institutioner bl.a. C.W. Obel A/S, Utzon Fonden, KUNSTEN, Skagens Kunstmuseer, Nordic Artists Management A/S, Concerto Copenhagen, Snyk og Øregaard Museum. Christen har været næstformand i bestyrelsen for Aalborg Symfoniorkester siden 2020.

Bestyrelsesformanden anses for uafhængig.

De tre bestyrelsesmedlemmer, som udpeges af den siddende bestyrelse, vil ikke være valgbare, hvis de er fyldt 70 år.

Billede af Christen Winther Obel